Du er her:

Problem: Stengte fylkesveier

- "Dette viser bare hvor sårbare vi er", uttrykker direktør i Lerøy Aurora, Renate Larsen til Framtid i nord.

Sårbare næringer som er avhengige av transport i Nord

Les artikkel i Framtid i nord som viser fiske - og leverandørindustriens utfordringer i forhold til stengte veier. 

Direktør i Lerøy Aurora, Renate Larsen, beskriver til Framtid i nord de mange utfordringer virksomheten møter i forhold til stengte fylkesveier, ras og de konsekvenser dette har for næringen.

Les artikkelen her skrevet av Kristina Båtnes Hestdahl; "Dette viser bare hvor sårbare vi er"