Du er her:

Et nederlag for Nord - Norge

Flyseteavgiften ble vedtatt av Stortinget 14. desember.

Flyseteavgiften ble vedtatt av Stortinget 14. desember.

Sammen med endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften som trådte i kraft 1. juli 2014, er innføringen av flyseteavgiften et nytt nederlag for Nord - Norge. Landsdelen møter fra før av store utfordringer knyttet til blant annet lange avstander og spredt produksjon, og innføringen av flyseteavgiften bidrar således til at utfordringene i forhold til kostnader, logistikk og avstand øker. Konsekvensene vil være at Nord - Norge og disktrikts - Norge igjen får svekket konkurranseevne.

Les artikkel om temaet gjennom NRK hvor flyselskapene allerede melder kutt i flyrutetilbudet i Nord:

http://www.nrk.no/finnmark/kaller-ny-flyseteavgift-distriktsfiendtlig-1.12672708