Du er her:

Rapport om næringslivets behov for framtidige transportløsninger

Oppsummering av næringslivets innspill under Samferdselsdepartementets regionale dialogmøter om NTP 2018-2029 utarbeidet av samferdselsråden ved den norske EU - delegasjonen, Olav Grimsbo.

Se rapport etter dialogmøter høsten 2015.  Samferdselsforum Nord deltok i dialogmøte i Bodø 25. august.