Du er her:

Statsbudsjettet 2016

Samferdselsforum Nord ser svært positivt på regjeringens planlagte pengebruk på nordnorske veier i 2016.

Se uttalelser fra Samferdselsdepartementet for Statsbudsjettet for 2016 under.

Budsjettdokument:

Regjeringens budsjettforslag Prop 1 S (2015-2016) - Samferdselsdepartementet

Hovedpressemelding:

Statsbudsjettet 2016: Et samferdselsbudsjett – for arbeid og omstilling

Fylkesoversikt for din region:

Fylkesoversikt

Linkene er hentet fra regjeringen.no og statsbudsjettet.no