Du er her:

Planleggingstiden for E10 Hålogalandsvegen halveres

Les innlegget fra regjeringen.no

Regjeringen har nå som må å halvere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter, hvor Kommunal - og moderniseringsdepartementet 10.09.15 fastsatte i sitt planprogram for statlig reguleringsplan for E10 Hålogalandsveien. 

Les pressemeldingen fra regjeringen her