Du er her:

Endring av navn til Samferdselsforum Nord

Tidligere Vegforum Nord har endret navn til Samferdselsforum Nord.

Samferdselsforum Nord vil ha de samme prioriteringsområdene som før, men har sett et behov for en endring av navn på bakgrunn av de ulike prioriteringsområdene.

I dagene framover vil nettsiden følgelig endre oppbygging som følge av endringen.

Første gang publisert 21.03.15.