Du er her:

Knusende rapport om Norges veitilstander

I artikkel fra VG, av Ola Mjaaland, vises det til en rapport utarbeidet av State of the Nation fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF) om Norges veitilstander med et forfall på 2600 milliarder kroner.


Les artikkelen på vg.no ved å trykke "Les mer".

Første gang publisert: 16.03.15