Du er her:

Konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten

Se konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten via link til vegvesen.no.


Se konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten via link til vegvesen.no. Herunder er regionforstørring, tilrettelegging for sjømattransport og reiseliv er viktige tema som medtas i utredningen. Hensikten med konseptvalgutredningen er å bidra til helhetlige framtidsløsninger.


Trykk "Les mer" for å lese om konseptvalgutredning (KVU) gjennom Statens Vegvesens nettside.


Første gang publisert 16.03.15.