Du er her:

Nøkkelrapport fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Nøkkelrapport fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen


Reisevaneundersøkelsen 2013/14 (RVU 2013/14) er den syvende landsomfattende reisevaneundersøkelsen som er foretatt i Norge. Rapporten viser folks transportressurser og reiseaktiviteter. Les rapporten på NTP`s hjemmeside ved å trykke "les mer".

Les rapporten her


Første gang publisert 02.02.15.