Du er her:

Staten overtar planprosessen for E10, Rv83 og Rv85

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har besluttet at Staten overtar planprosessen for E10, Rv83 og Rv85 mellom Evenes, Harstad og Sortland for å sikre en raskere gjennomføring av veistrekningen.

Les pressemeldingen fra regjeringen.no ved å trykke "les mer". 

Første gang publisert 23.12.14.