Du er her:

Prognoser for persontransporten fram mot 2050

Se prognoser for persontransporten fram mot 2050 via Nasjonal Transportplan, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt.Se prognoser for persontransporten fram mot 2050 via Nasjonal Transportplan, utarbeidet av Transportøkonomisk institutt.
Trykk på linken "les mer" til NTP`s nettside for å se rapporten. 

Første gang publisert 22.12.14.