Du er her:

Innspill til NTP - sekretariatet

Innspill til NTP - sekretariatet


Skal Nord - Norge lykkes med nordområdesatsing, beholde eksisterende næringsliv og etablere nytt, må derfor infrastruktur nå komme på plass og medvirke til at vi kan få til en positiv utvikling, og ikke være til hinder for dette.
Les Samferdselsforum Nords innspill til NTP - sekretariatet.

Første gang publisert 27.03.14.