Du er her:

Samferdelsforum Nord - Høringsuttalelse RTP Troms

Høringsuttalelse RTP Troms

Fylkeskommunene overtok 01.01.10 om lag 17 000 km tidligere riksveg som et resultat av Forvaltningsreformen. Ansvaret som påligger fylkeskommunene er her stort i forhold til investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. SFN er i denne sammenheng bekymret for en utvikling hvor gapet mellom etterslep og bevilgninger øker og som dermed vil svekke fylkeskommunene som pådriver for regional utvikling. SFN oppfordrer til at Troms fylkeskommune prioriterer sterkere i kommende periode hvor det i høringsuttalelsen foreslås en rekke tiltak. 

For mer informasjon trykk "les mer" for å åpne høringsuttalelsen.  

Første gang publisert 07.11.13.