Du er her:

Samferdselsforum Nord - Prioriterte Vegprosjekter i Nord - Norge NTP 2014 - 2023

Etter innsendte prioriteringer i innspill til ny NTP 2014 - 2023 er mange av disse blitt hensyntatt og tatt med både i ny NTP og foreliggende statsbudsjett.

Etter innsendte prioriteringer i innspill til ny NTP 2014 - 2023 er mange av disse blitt hensyntatt og tatt med både i ny NTP og foreliggende statsbudsjett.


Tiden er derfor moden for nye prioriteringer. SFN anmoder til at medlemmene starter prosessen i sin organisasjon og gir oss tilbakemelding på dette innen 30. november 2013.
Trykk på lenken "les mer" for å åpne høringsuttalelsen i PDF - fil.  

Les mer

Første gang publisert: 01.11.2013