Du er her:

Felles transportplan for Barentsregionen

Felles transportplan for Barentsregionen ble lagt fram 24.09.13.

Felles transportplan for Barentsregionen ble lagt fram 24.09.13. Transportplanen omtaler utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovet, og ekspertgruppen som har utarbeidet planen anbefaler en rekke tiltak som kan forbredre transportsystemet.


Se link for nærmere informasjon på regjerningen.no ved å følge link til:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barentsregionen-forslag-til-felles-trans/id736015/

Første gang publisert 25.09.13.