Du er her:

Innspill til NTP 2014 - 2023

Innspill til NTP 2014 - 2023

Samferdselsforum Nord, (SFN), mener at foreliggende forslag til Nasjonal transportplan ikke gjenspeiler regjeringens nordområdesatsing slik den fremkommer i blant annet Nordområdemeldingen- Meld. St. 7, 2011-2012.


I dette innspillet til NTP har SFN gjort en spissing på prioritering av de prosjektene som gir størst og raskest effekt for nærings- og arbeidslivet i landsdelen.

Innspill til Nasjonal Transportplan 2014 - 2023: PDF.

Første gang publisert: 10.12.2012