Du er her:

Petroleumsforeningen i Tromsø inviterer til kveldsmøte

Petroleumsforeningen i Tromsø inviterer til et spennende kveldsmøte 5. desember

Artikkelen er første gang publisert 22.11.12

Dong Energy og Petroleumsforeningen i Tromsø inviterer til et spennende kveldsmøte.

Ishavsbyens viktigste møteplass i petroleumssammenheng gleder seg til å bidra både med kunnskap og mulighet til utvikle kontaktnettet ditt.

Sted og tid: onsdag 5. desember 2012 kl. 1900 - 2130 på Gründer på Rica Grand Hotell

Tema for kveldsmøtet er Rystad-analysen «Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt». Lars Eirik Nicolaisen i Rystad Energi er den som skal holde innledningen og la oss se sammen inn i krystallkula.

I analysen konkluderes det med at «Det forventes mangedobling av aktiviteten fremover for regionen, basert på funn allerede gjort og nye funn på lengre sikt, fra 30 milliarder i 2012 til 300 milliarder per år i 2030».

Analysen er utført av på oppdrag fra Petro Arctic, Pro Barents og Kunnskapsparken Nord.