Du er her:

Utbedring av vegdekket i tunneler på Kjøpsvikvegen

Utbedring av vegdekket i tunneler på Kjøpsvikvegen

Det har vært jobbet en stund med å få utbedret vegdekket i noen av tunnelene på Kjøpsvikveien.

Etter et møte mellom ordfører i Tysfjord,Tor Asgeir Johansen, og distriktsvegsjefen i Midtre Hålogaland, Geir Jørgensen, hvor de også var på befaring, ble det gitt lovnad om å "få sving på sakene" i 2013.

Distriktsvegsjefen har tydeligvis god fart i sine saker. Det var oppstart allerede 13. november med fresing av betongdekket, og asfaltering i den lengste og dårligste tunnelen.

Første gang publisert 15.11.12.