Du er her:

Christian Chramer går av som styreleder

Christian Chramer går over i ny rolle i NHO som kommunikasjonsdirektør og tiltrer denne stillingen nå. 

Birger Haugland (EBA) konstitueres som styreleder frem til nytt årsmøte. Årsmøte avholdes 31.01.17 i Tromsø.

Samferdselsforum Nord ønsker å takke Christian Chramer for innsatsen og ønsker ham lykke til i ny jobb!