Du er her:

Dialogmøte om forslag til NTP 2018 - 2029

Troms Fylkeskommune inviterte aktører innenfor samferdsel til dialogmøte om NTP 2018 - 2029 19. - 20. april

Aktører innenfor samferdsel i regionen møtte til dialogmøte om forslag til ny Nasjonal transportplan 2018 - 2029 19. - 20. april i Tromsø. 

Dialogmøtet bestod av flere innlegg om blant annet vei - og veiutrusting, sjømatnæringen, jernbanesatsing, ITS og generelt om prioriteringer fra regionen opp mot NTP samt at partene møttes for dialog og samhandling. 

Deltakerne var blant annet representert ved Samferdselsforum Nord, NHO, Nord - Troms,- Midt - Troms, - og Sør - Troms - regionråd, Tromsø Havn KF, Norges Lastebileierforbund, Statens Vegvesen og Troms Fylkeskommune.