Du er her:

Vi ønsker nytt medlem velkommen!

Vi ønsker NHO Logistikk og Transport Region Nord - Norge velkommen som medlem av Samferdselsforum Nord

NHO Logistikk og Transport er en selvstendig interesse - og arbeidsgiverorganisasjon i NHO - systemet som organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt næringsdrift i tilknytning til havne - og terminalrelatert virksomhet.

NHO Logistikk og Transport Region Nord - Norge har Nordland, Troms og Finnmark som sitt embete hvor styreleder er Per Jacobsen.

Link til NHO Logistikk Transport Region Nord - Norge:

Webside NHO Logistikk Transport Region Nord - Norge