Du er her:
Saksliste

Saksliste styremøte 12. juni 2018.Les mer

Høringsuttalelse

«FREMSYN 2050-TRENDER INNEN SAMFERDSEL FREM MOT 2050.» Høringsuttalelse fra Samferdselsforum NordLes mer

Referat fra styremøte 15.mars

REFERAT STYREMØTE SAMFERDSELSFORUM NORD 15. MARS, NHOs LOKALER, TROMSØ, kl. 12.00Les mer

Intelligente trailere kan gi mer effektiv sjømat-transport
Historisk løft for ny Nasjonal Transportplan

Samferdselsforum Nord liker det de ser av NTP fram til 2029Les mer

Nasjonal rassikringskonferanse 09.03.17

Nasjonal rassikringskonferanse 09. mars i TromsøLes mer

Reduksjon i nattavgang Drag-Kjøpsvik i nytt anbud...

Det registreres at det ligger en reduksjon i antall avganger i anbudet der to rundturer på natt tas ut ved...Les mer

Riktig god jul!

Nå er jul igjen...Les mer

Stopp, se og vink!

NLF med viktig informasjonsvideo om lastebiler og barn i trafikkenLes mer

Effekten av bompenger?

Kritiserer Vegvesenet for ikke å vurdere samfunnsnytten ved større vegprosjekterLes mer

Ni fylker har fått dårligere veier

I ny rapport fra Rambøll & Co på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), framkommer at ni fylker har...Les mer

Christian Chramer går av som styreleder
Statsbudsjettet 2017

Vi er fornøyd!Les mer

Dialogmøte med Stortingets representanter fra Nord - Norge

Dialogmøte på StortingetLes mer

Tema: Autopass

Stortinget har vedtatt at autobrikken skal tas i bruk på alle landets ferger. Dette mener Troms fylke blir for...Les mer

Oppsummert - oversikt NTP 2018 - 2029

Se oppsummert oversikt fra forslag til Nasjonal Transportplan 2018 - 2029Les mer

Samferdselsforum Nord i dialogmøte med Stortingets...

Pressemelding angående dialogmøte med Stortingets representanter for Nord - NorgeLes mer

Samferdselsforum Nord og NHO i møte med...

Samferdselsforum Nord og NHO Troms og Svalbard i møte med samferdselsminsiter Ketil Solvik - OlsenLes mer

Program Samferdselspolitisk konferanse 2016

Se program for konferansen 09. - 10. mars Narvik 2016Les mer

Informasjon og påmelding Samferdselspolitisk konferanse...

Da er det duket for ny konferanse i Narvik under vinterfestuka 2016!Les mer

Høringsuttalelse ny NTP 2018 - 2029

Les høringsuttalelsen i artikkelenLes mer

Årsmøteinnkalling Samferdselsforum Nord

Årsmøteinnkalling SFN, frist for innsending av saker er satt til 24. februar 2016.Les mer

Et nederlag for Nord - Norge

Flyseteavgiften ble vedtatt av Stortinget 14. desember.Les mer

Problem: Stengte fylkesveier

- "Dette viser bare hvor sårbare vi er", uttrykker direktør i Lerøy Aurora, Renate Larsen til Framtid i nord.Les mer

Statsbudsjettet 2016

Samferdselsforum Nord ser svært positivt på regjeringens planlagte pengebruk på nordnorske veier i 2016.Les mer

TV - reportasje Fergefri E6

Se TV - innslaget på NRK - TV Distriktsnyheter av 23.09.15Les mer

Rekordbevilgninger til samferdsel i nord

Les artikkelen på regjeringen.no av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om regjeringens satsing på samferdsel...Les mer

Jernbanesatsing i Nord - Norge

Jernbanesatsing i Nord - Norge i åpent brev til SFDLes mer

NTP: Endelig forslag indikatorer bymiljøavtaler

Endelig forslag til indikatorer for bymiljøavtaler, Statens VegvesenLes mer

Vegprosjekt E6 Indre Nordnes - Skardalen i Kåfjord Kommune

Vegprosjekt E6 Indre Nordnes - Skardalen i Kåfjord KommuneLes mer

Forener krefter for ny kystvei

Går sammen for å realisere planer om å binde regionen sammen.Les mer

Nøkkelrapport fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Nøkkelrapport fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsenLes mer

Program Samferdselspolitisk konferanse i Narvik 9. - 10....

Se program for konferansen i Narvik ved Quality Hotel Grand Royal 9. - 10. mars.Les mer

Storsatsing i Nord - Norge

Storsatsing i Nord - NorgeLes mer

Samferdselspolitisk konferanse - Narvik 9. og 10. mars 2015

Samferdselsforum Nord har sammen med Narvik Havn gleden av å invitere til Samferdselspolitisk konferanse.Les mer

Innkalling til AU - møte Vegforum Nord 21.01.15

Innkalling til AU - møte Samferdselsforum Nord 21.01.15Les mer

Staten overtar planprosessen for E10, Rv83 og Rv85

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har besluttet at Staten overtar planprosessen for E10, Rv83 og Rv85...Les mer

Prognoser for persontransporten fram mot 2050

Se prognoser for persontransporten fram mot 2050 via Nasjonal Transportplan, utarbeidet av Transportøkonomisk...Les mer

Pressemelding ang. fergefri E6 og døgnåpen ferge Drag

Ofoten regionråd og Samferdselsforum Nord presenterte fergefri E6 og døgnåpen ferge Drag - Kjøpsvik i...Les mer

Samferdselsforum Nords kommentarer til Statsbudsjettet og...

Samferdselsforum Nords kommentarer til Statsbudsjettet og prioriteringer.Les mer

Felles uttalelse E10 fra Næringsarena Hålogaland

I åpent brev til Statens Vegvesen framkommer informasjon om prosjekt om effektivisering/avkortning av ny E 10....Les mer

Samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene

Det avholdes samferdspolitisk konferanse om nordområdene i Narvik under Vinterfestuka med Narvik Havn KF i...Les mer

God jul!

Samferdselsforum Nord vil med dette takke for et innholdsrikt og givende år, og ønsker alle en riktig god jul og...

Pressemelding fra regjeringen om "kompensasjonsmidler"

Se pressemelding fra regjeringen av 03.09.14 vedrørende kompensasjonsmidler.Les mer

Pressemelding Samferdselsforum Nord

Pressemelding Samferdselsforum NordLes mer

Nytt selskap skal gi fergefri E6

Samferdselsforum Nord og Tysfjord kommune har sammen tatt initiativet til å etablere en egen organisasjon som...Les mer

Samferdselsforum Nords anliggender for mai 2014

Samferdselsforum Nords anliggender for mai 2014Les mer

Innspill til NTP - sekretariatet

Innspill til NTP - sekretariatetLes mer

Nye prioteringer fra Samferdselsforum Nord

Nye prioteringer fra Samferdselsforum NordLes mer

Næringslivet i nord i møte med Stortinget 6. mars i Oslo

Næringslivet i Nord - Norge og den fylkespolitiske fløy samlet seg til et felles møte med Stortinget 6 mars i...Les mer

Dialogmøte med Samferdselsdepartementet

Dialogmøte ble avholdt med Samferdselsdepartementet 29.01.14 sammen med flere aktører fra Nord - Norge.Les mer

Lover 100 millioner til Tromsøveiene

100 millioner til TromsøveieneLes mer

Samferdelsforum Nord - Høringsuttalelse RTP Troms

Høringsuttalelse RTP TromsLes mer

Samferdselsforum Nord - Prioriterte Vegprosjekter i Nord -...

Etter innsendte prioriteringer i innspill til ny NTP 2014 - 2023 er mange av disse blitt hensyntatt og tatt med...Les mer

Vil ha nordlig samferdselsløft

Bedre kommunikasjoner skal knytte Barentsregionen bedre sammen. Norges utenriksminister Børge Brende ønsker et...Les mer

Innspill til Nasjonal Transportplan, Planperioden 2014 -...

Status for Nord – NorgeLes mer

Veivinneren i Nord - Norge

Den store veivinneren i Nord - NorgeLes mer

Konferanse: Samferdsel i Tromsø
Felles transportplan for Barentsregionen

Felles transportplan for Barentsregionen ble lagt fram 24.09.13.Les mer

Tiden overmoden for en annen strategi på samferdsel?
Når vil vi få forfallet på veiene våre utbedret?

Les innlegget til Samferdselsforum Nord om forfallet og utbedring av norske veier.Les mer

Spenstig ny nasjonal transportplan

Samferdselsforum er rimelig fornøyd med ny Nasjonal transportplan som tar for seg riksveinettet, jernbane, luft-...Les mer

Veidirektøren ville bygget dagens veinett om igjen

Veidirektøren ville bygget dagens veinett om igjenLes mer

Les artikkel i Avisa Nordland om Samferdselsforum Nords innspill til NTP 2014 - 2023.Les mer

Innspill til NTP 2014 - 2023

Innspill til NTP 2014 - 2023Les mer

Petroleumsforeningen i Tromsø inviterer til kveldsmøte

Petroleumsforeningen i Tromsø inviterer til et spennende kveldsmøte 5. desemberLes mer

Fylkesrådene for samferdsel på Stortinget

Fylkesrådene for samferdsel på StortingetLes mer

Dette gjør veier mer lønnsomme

En grunn til at mange veier i Norge regnes som ulønnsomme er at staten ikke følger sine egne anbefalinger, sier...Les mer

Representantskapsmøte 13.11.12

Representantskapsmøte avholdt 13.11.12.Les mer

Utbedring av vegdekket i tunneler på Kjøpsvikvegen

Les mer

Velkommen til Samferdselsforum Nord

Velkommen til Samferdselsforum NordLes mer

Endring av navn til Samferdselsforum Nord

Tidligere Vegforum Nord har endret navn til Samferdselsforum Nord.Les mer

Knusende rapport om Norges veitilstander

I artikkel fra VG, av Ola Mjaaland, vises det til en rapport utarbeidet av State of the Nation fra Rådgivende...Les mer

Konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten

Se konseptvalgutredning for E10 gjennom Lofoten via link til vegvesen.no.Les mer

Oppdatering av fergekapasitet i Samferdselsanalyse for...

Les samferdselsanalyse av 11.03.15 utført av Transportutvikling AS for Tysfjord kommune.Les mer

Referat AU - møte 19.02.15

Referat AU - møte 19.02.15Les mer

Innkalling til Årsmøte Samferdselsforum Nord

Innkalling til Årsmøte Samferdselsforum Nord, tidligere Vegforum Nord.Les mer

Samferdselsforum Nord vil fra representantskapsmøte den 14. mai avgi en uttalelse knyttet til NTP 2014-2023 og E6...Les mer

Pressemelding: Historisk sjanse for Norge. Nå!Les mer

Bedre regularitet på E6 fra Skibotn og nordover

Samferdselsforum Nord krever bedre regularitet på E6 fra Skibotn og nordover.Les mer

"Bompengeselskapene tror Frp - politikk vil gi flere...

Les mer

Planleggingstiden for E10 Hålogalandsvegen halveres

Les innlegget fra regjeringen.noLes mer

Ny styringsgruppe Fergefri E6

Fergefri E6 for døgnåpent Nord - Norge.Les mer

Rapport om næringslivets behov for framtidige...

Oppsummering av næringslivets innspill under Samferdselsdepartementets regionale dialogmøter om NTP 2018-2029...Les mer

Aktiviteter Samferdselsforum Nord høsten 2015

Anliggender for Samferdselsforum Nord høsten 2015.Les mer

Presentasjon ved Stortingets Nord - Norge - benk 05.11.15

Se presentasjon som ble forelagt Stortingets Nord - Norge - benk 05.11.15 av daglig leder Samferdselsforum Nord,...Les mer

Debattinnlegg om Ullsfjordsforbindelsen

Debattinnlegg om UllsfjordsforbindelsenLes mer

Skredsikring i Nord - Troms for 1, 7 mrd

Statens Vegvesen har beregnet kostnader for utbedring og skredsikring i Nord - TromsLes mer

Vi ønsker nytt medlem velkommen!

Vi ønsker NHO Logistikk og Transport Region Nord - Norge velkommen som medlem av Samferdselsforum NordLes mer

Dialogmøte om forslag til NTP 2018 - 2029

Troms Fylkeskommune inviterte aktører innenfor samferdsel til dialogmøte om NTP 2018 - 2029 19. - 20. aprilLes mer

Møte med Samferdselsdepartementet om Fergefri E6

Møte med Samferdselsdepartementet om Fergefri E6 15. juni 2016Les mer

Er sikkerheten i norske tunneler gode nok?

I en artikkel publisert på nrk.no framkommer det i rapport fra Riksrevisjonen at myndighetene ikke tar...Les mer

Samferdselsforum Nord hos Stortinget 22. mars 2017

Dialogmøte med Nord-Norge-benken på Stortinget angående kommende Nasjonal Transportplan 2018-2029Les mer

Den nasjonale rassikringskonferansen 2017

Betydningen av prioriteringer til rassikringLes mer