Oppløftende Ofotbane-seminar på stortinget

OPPLØFTENDE OFOTBANE-SEMINAR PÅ STORTINGET

Med norske og svenske aktører tilstede, samlet Høyres Stortingsgruppe rundt 50 deltakere på sitt Ofotbane-seminar på Stortinget.

Stortingets Transportkomite var representert med de fleste av sine medlemmer. Ofoten- regionen var også godt representert med næringsrepresentanter og fremtredende politikere, med ordfører Rune Edvardsen (AP) i spissen.
Det var med andre ord en topptung forsamling som i fellesskap satte spørsmålet om dobbeltspor på Ofotbanen på dagsorden.

Bane Nord og det svenske Trafikverket beskrev de respektive lands kort- og langsiktige planer og behovet for kapasitetsøkning. Det samme gjorde LKAB.

Samferdselsforum Nord etterlyste initiativ til at politisk ledelse i Norge og Sverige setter seg ned sammen med næringslivet fra de to land, med målsetting å skape en finansieringsløsning for prosjektet.

Fra flere hold ble det understreket og påpekt at Ofotbanen utgjør kun 1% av det norske jernbanenettet, men står for hele 62% av samlet transportert godsmengde på jernbanen i Norge. Veksten i godsmengde begge veier tilsier at Ofotbanen vil få kapasitetsproblemer tidlig på 2020-tallet.
Økt malmproduksjon i nord-Sverige og økt norsk fiskeeksport over Narvik er et par av hovedgrunnene til at kapasiteten på Ofotbanen kommer under press.

Statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet hevdet at regjeringen jobbet aktivt med saken, og viste til god dialog med svenske myndigheter. Han hevdet at dobbeltspor på Ofotbanen var et høyt prioritert prosjekt og viste til at Stortinget i inneværende NTP-periode hadde avsatt 18 milliarder kr i en jernbanegods-pakke.

Flere Stortingsrepresentanter som Samferdselsforum Nord var i kontakt med ga uttrykk for at tiden nå er overmoden for beslutning og understreket at dobbeltspor-saken måtte bli et høyt frontet landsdelsprosjekt.
Både møteleder Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) og Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (AP) var godt fornøyd med den særdeles tunge markeringen Ofotbanen og dobbeltspor fikk i Stortinget.

 Direktør ved Narvik Havn Rune Arnøy, flankert av Stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen og Jonny Finstad t.h.:

Illustrasjonen dokumenterer at Ofotbanens kapasitet er i ferd med å bli sprengt:

Fra v. ser vi APs Jernbane politiske talsmann Sverre NMyrli fra Akershus sammen med Stortingsrepresentantene Jonny Finstad(H) og Åsunn Lyngedal (AP)

book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: