Samferdselsforum Nord skal samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord - Norge