Møte med Samferdselsdepartementet om Fergefri E6

Møte med Samferdselsdepartementet om Fergefri E6 15. juni 2016

Et døgnåpent Nord - Norge er viktig for næringslivet i nord. I dag er landet delt i Tysfjorden. Dårlig vær eller innstilte ferger hindrer effektiv og forutsigbar samferdsel. Dette ønsker Samferdselsforum Nord at man nå får gjort noe med.

Samferdselsforum Nord møtte Samferdselsdepartementet 15.06.16 for dialog angående Fergefri E6.

Foto (Samferdselsforum Nord): Fra venstre på bildet Stig Kjærvik Samferdselsforum Nord, Statssekretær Tom Cato Karlsen SFD, Ordfører Tor Asgeir Johansen Ofoten Regionråd

Samferdselsforum Nord
Møte med SFD 150616
Stortinget 2016