Effekten av bompenger?

Kritiserer Vegvesenet for ikke å vurdere samfunnsnytten ved større vegprosjekter

Forsker Morten Welde ved forskingsprogrammet Concept på NTNU kritiserer Vegvesenet for ikke å vurdere samfunnsnytten ved vegprosjekter som blir bompengefinansiert. 

- "Høye bompengesatser vil redusere trafikken. Det påvirker selvsagt hvor samfunnsnyttig det er å bygge for eksempel Hordfast", sier Welde til NRK. 

Les artikkelen ved å følge linken: 

https://www.nrk.no/hordaland/_-vegvesenet-feilvurderer-nytten-av-vegprosjekt-1.13262879

2016-12-07

Foto: Margrethe Winther for Samferdselsforum Nord
Vegskilt
Tromvika