Er sikkerheten i norske tunneler gode nok?

I en artikkel publisert på nrk.no framkommer det i rapport fra Riksrevisjonen at myndighetene ikke tar sikkerheten av tunneler alvorlig nok.

Riksrevisjonen har konkludert med at sikkerheten i norske tunneler ikke er god nok. Rapporten peker blant annet på mangler ved risikoanalyser for ulykker og sikkerhet, rutiner og dokumentasjon og oppgradering av tunnelstandard.

Les artikkelen på nrk.no ved å følge linken: Føler seg ikke trygge nok ved tunnelbrann

Rapporten fra Riksrevisjonen kan leses her: Rapport Riksrevisjonen om norske tunneler og sikkerhet

Foto: Margrethe Winther for Samferdselsforum Nord
Tunnel, lys i tunnelen