Statsbudsjettet 2017

Vi er fornøyd!

 

Regjeringen opprettholder de historisk høye andelene til samferdsel i nord

Igjen er samferdselssektoren prioritert på statsbudsjettet og andelen til Nord–Norge er for tredje året på rad historisk høyt. Vår generelle oppfatning er at sittende regjering fortsatt leverer.

En samlet stemme i fra nord 
Det har gitt uttelling at man har stått sammen om krav fra Nord–Norge og prioritert riktig. Dette er særdeles viktig med tanke på ny NTP at landsdelen fortsetter det gode arbeidet om samstemte prioriteringer for også i framtiden å opprettholde en høy andel av statsbudsjettet. Andelen til Nord-Norge kan man også ta som et tegn på at man har tro på landsdelen.

Etterslepet
Det er fortsatt mye å ta igjen på etterslepet. Men dette er et felles ansvar som også påligger tidligere regjeringer og som en ikke kan ta igjen i en håndvending. Det at andelen igjen er høy er positivt og hvor en gjør konkrete tiltak som avhjelper situasjonen.

For mer informasjon om Statsbudsjettet og andelen til samferdselssektoren kan du se på: 

https://www.regjeringen.no/samferdsel