Årsmøte 31.01.17

Årsmøte 31.01.17

 
Innkalling til årsmøte/representantskapsmøte Samferdselsforum Nord 

Dato: Tirsdag 31. januar 2017 kl. 12.00 14.00

Sted: NHO’s lokaler Bankgata 9 Tromsø

Saker som ønskes fremmet bes oversendt innen 16. januar.
Sakspapirene sendes deretter ut.