Høringsuttalelse ny NTP 2018 - 2029

Les høringsuttalelsen i artikkelen

Samferdselsforum Nord har oversendt høringsuttalelse til NTP - sekretariatet, Samferdselsdepartementet, vedrørende ny NTP for perioden 2018 - 2029.

Les høringsuttalelsen med prioteringer under:

Høringsuttalelse kommende NTP for perioden 2018- 2029