Reduksjon i nattavgang Drag-Kjøpsvik i nytt anbud fergesamband

Det registreres at det ligger en reduksjon i antall avganger i anbudet der to rundturer på natt tas ut ved fergesambandet Drag-Kjøpsvik Rv 827. Et tilbakeskritt i forhold til eksisterende rutetilbud.

Samferdselsforum Nord har i åpent brev av 08.02.17 til Tom Cato Karlsen, statssekretær ved Samferdselsdepartementet, anmodet til korreksjon av redusert tilbud i anbud av fergesamband Tysfjord, Drag-Kjøpsvik. I anbudet framkommer det at to av nattavgangene er tatt bort. Transporttilbudet på fergesambandet kan ikke reduseres. 

Opprettholdelse av tilfredsstillende ruteaktivitet er viktig av flere grunner. Rv. 827 Drag-Kjøpsvik er det anbefalte sambandet for transport av farlig gods. Etter at nattavgangene ble innført ble utfordringer i forhold til risiko og negative innvirkninger på dagtransporten i forhold til sikkerhet borte. Argumentasjonen fra næringslivet var videre at strekningen Rv. 827 og fergesambandet Drag-Kjøpsvik var det foretrukne alternativet på vegstrekningen mellom Fauske og Narvik.

Fergesambandet Drag-Kjøpsvik må utnyttes maksimalt med tanke på best mulig sikkerhet, fremkommelighet og imøtekommelse av næringslivets transportbehov. 

Les mer i åpent brev til statssekretæren ved å trykke på lenken "Åpent brev til Samferdselsdepartementet". 

Åpent brev til Samferdselsdepartementet