Samferdselsforum Nord hos Stortinget 22. mars 2017

Dialogmøte med Nord-Norge-benken på Stortinget angående kommende Nasjonal Transportplan 2018-2029

Fra Samferdselsforum Nord stilte styreleder Ole H. Hjartøy, nestleder Synnøve Søndergaard og fra Sekretariatet stilte Margrethe Winther. 

Fra Troms Fylkeskommune stilte fylkesråd Ivar B. Prestbakmo og fra Finnmark Fylkeskommune stilte hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel Geir Ove Bakken. 

Foto: Margrethe Winther for Samferdselsforum Nord
Samferdselsforum Nord Stortinget mars 2017