Den nasjonale rassikringskonferansen 2017

Betydningen av prioriteringer til rassikring

Den nasjonale rassikringskonferansen ble avholdt i Tromsø 9. mars 2017 arrangert av Troms Fylkeskommune. Konferansen ble elegant geleidet av Svein Ludvigsen som konferansier og programmet rommet en rekke spennende foredragsholdere fra blant annet Samferdselsdepartementet ved Tom Cato Karlsen, Universitetssykehuset Nord-Norge ved Mats Gilbert, Nasjonal rassikringsgruppe ved Åshild Kjelsnes, NVE, SSV og transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Publikum fikk nyttig og ikke minst viktig informasjon om rassikring og beredskap av både mer faglig og teknisk art til praktiske tilnærminger gjennom erfaringer og video.

 

Et gjennomgangstrekk for konferansen er at man på tvers av politiske retninger, fagetater, organisasjoner og andre entusiaster er at man er enig om én ting: ras-og skredsikring må prioriteres og en må finne gode løsninger som forhindrer og reduserer skadevirkninger både samfunnsøkonomisk og av menneskeliv.

 

Norge er et langstrakt land med bratte fjell og stor risiko for ras og skred sommer som vinter. Prioriteringer av både økonomisk og faglig art er sentralt for å redusere skadevirkningene. I innkjøringen mot planfastsettelsen av kommende NTP 2018 – 2029 er et fokus på rassikring en viktig del av prioriteringene. Statssekretær Tom Cato Karlsen informerte om at regjeringen har satt av 24 mrd. kr til rassikring neste planperiode. Pengene skal fordeles med 12 mrd. til rassikring på riksveiene og 12 mrd. til fylkesveiene. Om lovnaden holdes er dette er godt nytt for Nord-Norge som er en av de to landsdelene i tillegg til Vestlandet med høyest rasrisiko-og statistikk.

 

For Nord-Norges del er sikkerhet med hensyn til ras-og skredsikring viktig. Landsdelen er langstrakt og det finnes over 600 registrerte skredpunkt bare her. Som flere av foredragsholderne kom inn på utgjør Nord-Norge en sentral region for verdiskapningen for framtiden. Et forutsigbart og sikkert transportnett som ikke stanses av skred og ras er avgjørende for at næringslivet skal lykkes, og dette er etterlengtede tiltak som nå tas tak i. For det er ingen som har det så travelt som en dau fisk på land.

Mats Gilbert UNN

Tom Cato Karlsen SFD