Pressemelding: NTP 2018-2029

- Historisk løft for ny Nasjonal Transportplan 2018 - 2029

- Historisk løft for ny Nasjonal Transportplan 2018 - 2029


Samferdselsforum Nord er fornøyd med den totale rammen regjeringen har fremlagt for ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029 og har fått gehør for mange av forumets prioriteringer.

Rammen er økt fra forrige NTP fremlagt i 2013, fra 508 milliarder kroner til 933 milliarder kroner. I tillegg er det forutsatt en bompengeandel på 131 milliarder slik at den totale rammen er 1064 milliarder kroner. Selv om NTP-perioden er økt med to år, er dette en betydelig økning i satsingen på samferdsel, samtidig som den reelle bompengeandelen går ned i forhold til forrige plan.

Det er imidlertid skuffende at Ofotbanen og Fergefri E6 synes å ha falt ut. Det er flere av prosjektene Samferdselsforum Nord også kunne ønske var iverksatt i første del av NTP 2018 – 2029.

Les fullversjonen av pressemeldingen ved å følge linken under:

Pressemelding: - Historisk løft for ny Nasjonal Transportplan 2018-2029