Saksliste

Saksliste styremøte 12. juni 2018.

Styret består av (f.v.): Ole.H. Hjartøy, Bjørn Johansen, Ruben Jensen, Elling Haukebøe, Martin Grønnslett, Odd Hugo Pedersen og Ivar Kristiansen

Saksliste fra styremøte 12. juni 2018.

Referat kommer!

Syreleder: Bjørn Johansen

Prosjektstatus og nye aktuelle prosjekter
v/ avdelingsdirektør Unni Gifstad, Statens Vegvesen Nord som også hadde med seg kommunikasjonsrådgiver Kari Karstensen