NESO-direktøren

konfronterte statsministeren med rasert flytilbud

NESO-direktøren benyttet anledningen til å gi «et par næringspolitiske innspill fra nord» da statsminister Erna Solberg gjestet NESO på en byggeplass i Svolvær fredag ettermiddag.

Feilslått
Mest konkret var han om flypassasjeravgiften, som av Widerøe oppgis som grunnen til at flere flyruter er avviklet. Blant annet Tromsø-forbindelsen fra Svolvær falt ut av rutetabellen nylig:    
– Et feilslått avgiftsregime reduserer – for ikke å si raserer – flytilbudet. En flat flypassasjeravgift rammer passasjerene på de korte flyturene over en fjord eller et fjell urimelig hardt. Det er ubegripelig at det skal betales mange ganger mer i avgifter til staten for en halvtimes flytur over fjorden fra Stokmarknes til Bodø, enn på ei interkontinental langrute fra Oslo til New York, gjorde Ruben Jensen klart i sin innlegg. 

Ville blitt ramaskrik
– Kortbanenettet er vår eneste reelle kollektivtrafikk, og må behandles deretter. Jeg tenker det ville blitt ramaskrik hvis det hadde blitt innført en avgift som var høyere jo kortere buss- eller trikketuren på det sentrale Østlandet var. Det ville vært helt ubegripelig at en passasjer på en kort tur, fra Majorstua, skulle betale høyere avgift enn en passasjer som gikk på banen i Holmenkollen. Og ubegripelig er ordet for utslagene og konsekvensene av flyseteavgiften. 
– Det er snart valg, det er snart nytt statsbudsjett. Dette må endres, nærmest stavet NESO-direktøren overfor statsministeren.

Bekymret over signalene
Han benyttet også anledningen til å advare mot at store offentlige utbyggingsprosjekter blir så store at lokale og regionale aktører i Nord-Norge ekskluderes. 
– Som landsdelspatrioter er vi stolte over at bygg- og anleggsbransjen er en av få næringer i Nord- Norge som ikke er filialisert. Vi har hele 90 prosent lokalt eierskap, og konkurrere daglig med store nasjonale og utenlandskeide foretak. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være, men da er vi avhengig av at myndighetene legger til rette for at vi kan delta i offentlige anbudskonkurranser.  Vi ser nå en tendens til stadig flere store kontrakter hvor svært få kan delta. Vi ber derfor om at kontraktene deles opp, slik at lokale og regionale bedrifter kan delta. Vi er eksempelvis svært bekymret for signalene om at kontraktene på E10, Hålogalandsveien, vil bli så store at ingen regionale entreprenører kan delta, sa Jensen i sin innledning. 

Øvrige saker
Øvrige næringspolitiske forhold Ruben Jensen tok opp med Erna Solberg: 

  •  Nord-Norge er ikke lenger en subsidiert utkant, men nasjonalt senter for vekst og utvikling.  Landsdelen går så det suser og det satses på sjømat, mineraler og reiseliv som aldri tidligere. Vi sitter, bokstavelig talt, med et hav av muligheter her nord. 
  • Det er bra at regjeringen legger til rette for økt letevirksomhet etter petroleum og gass nord og øst.   
  •  – Vi er imidlertid svært skuffet over at dere forhandlet bort en konsekvensutredning av LoVe – det forventer vi at dere retter opp ved første anledning. 
  •  For å kunne drive effektiv næringsvirksomhet her ute i havgapet, på innlandet og vidda – Nord-Norge er mangfoldig – så er god infrastruktur avgjørende.   
  •  Regjeringen skal ha ros for den store satsingen på bedre veger og havner i landsdelen – landsdelen lever av eksport og da er effektiv transport ut til verdensmarkedene helt avgjørende.  
  •  Landsdelen er stor – hele 15 sørnorske fylker får plass i de tre nordligste.  Med omkring 150 kjøremil fra Kirkenes til Mosjøen, er det klart at vi fortsatt har mange uløste oppgaver på vegsektoren.  – Etter mitt skjønn er dette noe av det viktigste Regjeringen kan investere i for å sikre en fortsatt vekst og utvikling her nord.  

 Adm. dir. Ruben Jensen i NESO holder sin innledning foran stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), ordfører  Eivind Holst (H) i Vågan, statsminister Erna Solberg (H) og stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp).  Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media

Adm. dir. Ruben Jensen i NESO holder sin innledning foran stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), ordfører Eivind Holst (H) i Vågan, statsminister Erna Solberg (H) og stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp). 
Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media