MØTTE NORD NORGES SAMFERDSELSTOPPER

MØTTE NORD NORGES SAMFERDSELSTOPPER

-Ett punkt stod på dagsorden da Samferdselsforum Nord (SFN) møtte samferdselstoppene fra de tre nordnorske fylkene i Tromsø forleden.

SFN hadde nemlig invitert seg inn til Geir Ove Bakken, (AP) Finnmark, Ivar Prestbakkmo (SP) fra Troms og Svein Eggesvik (SP) fra Nordland for å drøfte behovet for et styrket samferdsels samarbeide i nord. På møtet deltok også regionvegsjef Torbjørn Naimak og avdelingsdirektør Unni Gifstad.


Regionvegsjef Torbjørn Naimak sammen med Geir Ove Bakken og Svein Eggesvik setter pris på samarbeidet med Samferdselsforum Nord. Her representert med leder Bjørn Johansen og Ivar Kristiansen.

- Leder for SFN Bjørn Johansen, som er LO sekretær i Finnmark, gir uttrykk for at han er strålende fornøyd med møtet.
- Det er en stor forståelse for betydningen av å samle oss om felles prioriteringer innen samferdselssektoren i Nord Norge. Skal Nord Norge beholde eller aller helst styrke sin andel av nasjonens samferdselsmidler må vi støtte hverandre og slutte opp om felles prioriteringer, sier Bjørn Johansen. Han understreker at det er god fart i nordnorsk økonomi for tiden og at veksten i eksporten øker betydelig. Derfor er det nødvendig å ha transportkorridorer til det internasjonale marked som kan redusere avstandskostnadene og styrke fremkommelighet og regularitet.
Det samme gjelder for de muligheter som jernbanen og lufthavner kan åpne for.

Samtlige møtedeltakere konkluderte med at det vil være ytterst fornuftig for den norske stat å styrke alle former for transportløsninger i nord så lenge som det ser ut til at den nordlige landsdel blir stadig viktigere for landets økonomi.
Møtet konkluderte forøvrig med at samferdselstoppene og SFN skal møtes minimum en gang pr år.
Forøvrig jobber SFN aktivt med å fremme landsdelens transport og samferdselssaker overfor Storting og regjering.


God stemning på Samferdselsforum Nords møte med de nordnorske samferdselstoppene i Tromsø forleden. Her ser vi avdelingsdirektør i Statens Vegvesen Unni Gifstad, regionvegsjef Torbjørn Naimak, og samferdselslederne i Finnmark Geir Ove Bakken (AP) og Svein Eggesvik, (SP) Nordland. Disse er sammen med Bjørn Johansen og Ivar Kristiansen fra Samferdselsforum Nord.