Referat fra styremøte 22. oktober 2018

-

Styresaker fra 22. oktober: 

Sak1: Næringsforeningen og medlemsskap i SFN
Sak2: NTP- og Samferdselsprioriteringer i Nord
Sak3: NTP- møte i Bodø 9.nov. muntlig orientering drøftelse
Sak4: Evnt
Les hele referatet her!