SOLID DIALOG MED NORD NORGE-BENKEN

-

Samferdselsforum Nord utfordret Stortingets Nord Norge-benk.

Onsdag 5. desember møtte styret i Samferdselsforum Nord (SFN) 15 av 20 nordnorske Stortingsrepresentanter i sitt dialogmøte på Stortinget.

SFNs leder Bjørn Johansen, som er LO sekretær i Finnmark gir uttrykk for at han er godt fornøyd med møtet.
–Vi har en Nord Norge-benk på Stortinget som er meget godt i stand til å se og jobbe for hele landsdelen. En benk som jeg mener vi har en meget god dialog med, sier Bjørn Johansen.

I møtet fremmet SFN forslag til prioriterte landsdelsprosjekter som de ba de nordnorske Stortingsrepresentantene om å jobbe for. Budskapet fra SFN hadde en tydelig profil rundt begrepet «Fra kyst til bord,» hvor det ble fokusert på nødvendigheten av å utvikle effektive transportkorridorer i landsdelen av robust standard, høy kvalitet som kan åpne for bruk av modulvogntog og 90 km fartsgrense.
SFN tok også for seg behovet for å styrke rutetilbudet på kortbanenettet samtidig som det er nødvendig å få kuttet passasjeravgiften.
–Bjørn Johansen advarte i sin hovedinnledning mot å øke kostnadene for transport i nord gjennom klimagassavgifter, samtidig som priser og kostnader på jernbanen i sør og vest får lettere betingelser.

SFN understreket i sitt budskap de nordnorske Stortingsrepresentantene om i alle sammenhenger å vise til at den nordlige landsdelen er kraftig rigget for videre økonomisk vekst. Men, at effektive transportløsninger til konkurransedyktige priser er en forutsetning for å kunne lykkes med utviklingen av landsdelen. –Det vil rett og slett være lurt for et samlet Storting å satse mer på Nord Norge, fordi landsdelens økonomiske betydning er klart økende, avsluttet Bjørn Johansen.

Pressekontakt: Styreleder Bjørn Johansen mob: 975 97 070