Årsmøtet 2019

Budsjett og saksdokumenter til Styremøte og Årsmøte

<p>Trykk p&#229; linker under for &#229; komme til dokument:<br /><br /><a href="/sites/s/samferdselsforumnord.no/files/saksliste_styremoete_aarsmoete_1.pdf">Saksliste styrem&#248;te - &#229;rsm&#248;te&#65279;</a><br /><br /><a href="/sites/s/samferdselsforumnord.no/files/aarsregnskap.pdf">&#197;rsregnskap</a><br /><br /><a href="/sites/s/samferdselsforumnord.no/files/budsjett__regnskap.pdf">Budsjett - Regnskap</a></p>