Ny ledelse på plass

i Samferdselsforum Nord

På Samferdselsforum Nords årsmøte i Vadsø, ble Martin Grønnslett fra Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF) valgt til ny leder. Grønnslett er utdannet jurist, og jobber i dag som regionsjef for MEF Region Nord. Som ny nestleder ble Odd Hugo Pedersen fra Norges Lastebileieres Forbund, Troms og Finnmark valgt.

I tillegg til Grønnslett og Pedersen, består det nye styret i Samferdselsforum Nord av Målfrid Baik (NHO Arktis), Ruben Jensen (NESO), Stein Windfeldt (EBA), Rita Lekang (LO) og Hans Benjaminsen (NHO Logistikk og transport).

Grønnslett ser frem til å starte arbeidet som styreleder i SFN. Han understreker nødvendigheten av at landsdelen Nord Norge i enda større grad evner å samarbeide om felles prioriteringer av landsdelsprosjekter, samtidig som han ønsker et tett samarbeide med landsdelens regionale myndigheter. -Samarbeid i nord bidrar til at vi står sterkere i de besluttende miljøer i sør, sier Grønnslett som også understreker viktigheten av en tett dialog med våre 20 nordnorske Stortingsrepresentanter.

Foto: Nyvalgt leder Martin Grønnslett til høyre og nestleder Odd Hugo Pedersen til venstre.