Referat fra Årsmøte og Styremøte

Møtene ble gjennomført i Vadsø 2. april 2019

Referat fra Årsmøtet 2. april 2019

Referat fra Styremøtet 2. april 2019