SFN prioriterer prosjekter for ny NTP 2022 – 2033

Ny nasjonal transportplan

Her finner du Samferdselsforum Nords prioriteringer for ny nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033