Transportkomite møte

Samferdselsforum Nord arbeider aktivt overfor Stortinget

og hadde et konstruktivt møte med transportkomiteen den 12. juni.

På bildet ser vi
bak f.v : Hans Benjaminsen, Elisabeth Sire, Målfrid Baile, Inga Lill Olsen, Odd Hugo Pedersen, Martin Grønnslett, Dagfinn Henrik Olsen og Grethe Anita Andersen
foran f.v: Elling Haukebøe, Rita Lekang og Siv Mossleth