Protokoll fra årsmøtet 2021

Også i år ble årsmøtet avholdt digitalt.

Se protokollen fra årsmøtet her.