Rapport

RAPPORT FORSINKELSER PÅ VEI I NORD-NORGE: Samfunnsøkonomiske kostnader og verdsetting av tidsverdier for gods med fokus på frakt av sjømat.

Les rapporten her!