Referat fra Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 foregikk digitalt på Teams

Referat fra årsmøtet finner du her!