SFN har prioritert

veger og andre samferdselsprosjekt i Troms og Finnmark

Ny «Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022 – 2033 er under planlegging.  Samferdselsforum Nord (SFN) sendte i går følgende prioriteringer til Finnmark og Troms Fylkeskommune:

Store prosjekter:

• E45 Kløfta  
• RV94 Hammerfest - Skaidi 
• E8 Skibotn - Kilpisjãvri (siste parsell) 
• E6 Nordkjosbotn-Hatteng  
• Riksveg 862 Tverrforbindelsen Tromsø   

I prioriteringene er det forutsatt at E10 Hålogalandsveien, E6 Kvænangsfjellet og E8 Ramfjorden igangsettes før den nye NTP-perioden starter.  

Mindre prosjekter: 

• E10 Bjørnfjell 
• E6 Olderdalen - Langslett 

Se vedlagte høringsuttalelse for nærmere informasjon og om prioriteringer innenfor «Kyst (Farled og sikkerhet)»,  «Lufthavner (terminal, rullebane, sikkerhet)» og «Jernbane i nord». 

Senere vil SFN også prioritere tilsvarende for Nordland.

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) og NHO Logistikk og transport. Målet for Samferdselsforum Nord er å samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord - Norge, som ledd i påvirkningsarbeidet overfor sentrale myndigheter for mere midler til infrastruktur. 

Se PDF med Prioriteringer NTP 2022 - 2033 her!