Protokoll fra årsmøtet 2021

Også i år ble årsmøtet avholdt digitalt....Les mer

God medieomtale

Rapporten "Forsinkelser på vei i Nord-Norge" fikk god mottakelse på møte med Samferdselsdepartementet i Kirkenes 31. august...Les mer

Rapport

RAPPORT FORSINKELSER PÅ VEI I NORD-NORGE: Samfunnsøkonomiske kostnader og verdsetting av tidsverdier for gods med fokus på frakt av sjø...Les mer

Referat fra Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 foregikk digitalt på Teams...Les mer

SFN har prioritert

veger og andre samferdselsprosjekt i Nordland...Les mer

SFN har prioritert

veger og andre samferdselsprosjekt i Troms og Finnmark...Les mer

Møte på Stortinget

Samferdselsforum Nord møtte......Les mer

Ny start for fylkesveiene?

En tilskuddsordning for fylkesveiene er riktig grep, men det vil kreve mye mer å innhente vedlikeholdsetterslepet i Nord-Norge, mener S...Les mer

Veiprising, en trussel mot...

Samferdselsforum Nord (SFN)tar nå for gitt at Stortinget og regjering vil ta initiativ til å få utredet spørsmålet om veiprising. Og at...Les mer

Transportkomite møte

Samferdselsforum Nord arbeider aktivt overfor Stortinget...Les mer

Referat

- fra styremøte 12. juni 2019...Les mer

SFN prioriterer prosjekter...

Ny nasjonal transportplan...Les mer

Sterk økonomisk vekst

- i nord krever samferdselssatsing...Les mer

Referat fra Årsmøte og...

Møtene ble gjennomført i Vadsø 2. april 2019...Les mer

Ny ledelse på plass

i Samferdselsforum Nord...Les mer

Årsmøtet 2019

Budsjett og saksdokumenter til Styremøte og Årsmøte...Les mer

Oppløftende Ofotbane-seminar på stortinget...Les mer

Protokoll fra styremøtet desember 2018...Les mer

SOLID DIALOG MED NORD NORGE-BENKEN...Les mer

Referat fra styremøte 22. oktober 2018...Les mer

Pressemelding -...

Statsbudsjettet - BRA PÅ VEG, SKUFFENDE PÅ LUFTFART...Les mer

MØTTE NORD NORGES...

MØTTE NORD NORGES SAMFERDSELSTOPPER...Les mer

NESO-direktøren

konfronterte statsministeren med rasert flytilbud...Les mer

Saksliste

Saksliste styremøte 12. juni 2018....Les mer

Høringsuttalelse

«FREMSYN 2050-TRENDER INNEN SAMFERDSEL FREM MOT 2050.» Høringsuttalelse fra Samferdselsforum Nord...Les mer

FLYPASSASJERAVGIFTEN MÅ...

FLYPASSASJERAVGIFTEN MÅ ENDRES NÅ!...Les mer

Årsmøtet 2018!

Referat fra Årsmøtet 2018...Les mer

Intelligente trailere kan gi...
Pressemelding: NTP 2018-2029

- Historisk løft for ny Nasjonal Transportplan 2018 - 2029...Les mer

Den nasjonale...

Betydningen av prioriteringer til rassikring...Les mer

Nasjonal...

Nasjonal rassikringskonferanse 09. mars i Tromsø...Les mer

Samferdselsforum Nord hos...

Dialogmøte med Nord-Norge-benken på Stortinget angående kommende Nasjonal Transportplan 2018-2029...Les mer

Reduksjon i nattavgang...

Det registreres at det ligger en reduksjon i antall avganger i anbudet der to rundturer på natt tas ut ved fergesambandet Drag-Kjøpsvik...Les mer

Historisk løft for ny...

Samferdselsforum Nord liker det de ser av NTP fram til 2029...Les mer

Høringsuttalelse ny NTP 2018...

Les høringsuttalelsen i artikkelen...Les mer

Årsmøte 31.01.17
Stopp, se og vink!

NLF med viktig informasjonsvideo om lastebiler og barn i trafikken...Les mer

Ni fylker har fått dårligere...

I ny rapport fra Rambøll & Co på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), framkommer at ni fylker har fått dårligere veier....Les mer

Statsbudsjettet 2017

Vi er fornøyd!...Les mer

Er sikkerheten i norske...

I en artikkel publisert på nrk.no framkommer det i rapport fra Riksrevisjonen at myndighetene ikke tar sikkerheten av tunneler alvorlig...Les mer

Effekten av bompenger?

Kritiserer Vegvesenet for ikke å vurdere samfunnsnytten ved større vegprosjekter...Les mer

Møte med...

Møte med Samferdselsdepartementet om Fergefri E6 15. juni 2016...Les mer

Samferdsel på 1 - 2 - 3

En liten begrepsliste for den interesserte og engasjerte...Les mer

Radiointervju NRK Troms...

Hør Ettermiddagssending fra NRK Troms radio med intervju av daglig leder Stig Kjærvik 23.05.16 i forbindele med innspillsmøte med stat...Les mer

Samferdselsforum Nord i...

Pressemelding angående dialogmøte med Stortingets representanter for Nord - Norge...Les mer

book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: