Referat fra Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 foregikk digitalt på Teams...Les mer

SFN har prioritert

veger og andre samferdselsprosjekt i Nordland...Les mer

SFN har prioritert

veger og andre samferdselsprosjekt i Troms og Finnmark...Les mer

Møte på Stortinget

Samferdselsforum Nord møtte......Les mer

Ny start for fylkesveiene?

En tilskuddsordning for fylkesveiene er riktig grep, men det vil kreve mye mer å innhente vedlikeholdsetterslepet i Nord-Norge, mener S...Les mer

Veiprising, en trussel mot...

Samferdselsforum Nord (SFN)tar nå for gitt at Stortinget og regjering vil ta initiativ til å få utredet spørsmålet om veiprising. Og at...Les mer

Transportkomite møte

Samferdselsforum Nord arbeider aktivt overfor Stortinget...Les mer

Referat

- fra styremøte 12. juni 2019...Les mer

SFN prioriterer prosjekter...

Ny nasjonal transportplan...Les mer

Sterk økonomisk vekst

- i nord krever samferdselssatsing...Les mer

Referat fra Årsmøte og...

Møtene ble gjennomført i Vadsø 2. april 2019...Les mer

Ny ledelse på plass

i Samferdselsforum Nord...Les mer

Årsmøtet 2019

Budsjett og saksdokumenter til Styremøte og Årsmøte...Les mer

Oppløftende Ofotbane-seminar på stortinget...Les mer

Protokoll fra styremøtet desember 2018...Les mer

SOLID DIALOG MED NORD NORGE-BENKEN...Les mer

Referat fra styremøte 22. oktober 2018...Les mer

Pressemelding -...

Statsbudsjettet - BRA PÅ VEG, SKUFFENDE PÅ LUFTFART...Les mer

MØTTE NORD NORGES...

MØTTE NORD NORGES SAMFERDSELSTOPPER...Les mer

NESO-direktøren

konfronterte statsministeren med rasert flytilbud...Les mer

Saksliste

Saksliste styremøte 12. juni 2018....Les mer

Høringsuttalelse

«FREMSYN 2050-TRENDER INNEN SAMFERDSEL FREM MOT 2050.» Høringsuttalelse fra Samferdselsforum Nord...Les mer

FLYPASSASJERAVGIFTEN MÅ...

FLYPASSASJERAVGIFTEN MÅ ENDRES NÅ!...Les mer

Årsmøtet 2018!

Referat fra Årsmøtet 2018...Les mer

Intelligente trailere kan gi...
Pressemelding: NTP 2018-2029

- Historisk løft for ny Nasjonal Transportplan 2018 - 2029...Les mer

Den nasjonale...

Betydningen av prioriteringer til rassikring...Les mer

Nasjonal...

Nasjonal rassikringskonferanse 09. mars i Tromsø...Les mer

Samferdselsforum Nord hos...

Dialogmøte med Nord-Norge-benken på Stortinget angående kommende Nasjonal Transportplan 2018-2029...Les mer

Reduksjon i nattavgang...

Det registreres at det ligger en reduksjon i antall avganger i anbudet der to rundturer på natt tas ut ved fergesambandet Drag-Kjøpsvik...Les mer

Historisk løft for ny...

Samferdselsforum Nord liker det de ser av NTP fram til 2029...Les mer

Høringsuttalelse ny NTP 2018...

Les høringsuttalelsen i artikkelen...Les mer

Årsmøte 31.01.17
Stopp, se og vink!

NLF med viktig informasjonsvideo om lastebiler og barn i trafikken...Les mer

Ni fylker har fått dårligere...

I ny rapport fra Rambøll & Co på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), framkommer at ni fylker har fått dårligere veier....Les mer

Statsbudsjettet 2017

Vi er fornøyd!...Les mer

Er sikkerheten i norske...

I en artikkel publisert på nrk.no framkommer det i rapport fra Riksrevisjonen at myndighetene ikke tar sikkerheten av tunneler alvorlig...Les mer

Effekten av bompenger?

Kritiserer Vegvesenet for ikke å vurdere samfunnsnytten ved større vegprosjekter...Les mer

Møte med...

Møte med Samferdselsdepartementet om Fergefri E6 15. juni 2016...Les mer

Samferdsel på 1 - 2 - 3

En liten begrepsliste for den interesserte og engasjerte...Les mer

Radiointervju NRK Troms...

Hør Ettermiddagssending fra NRK Troms radio med intervju av daglig leder Stig Kjærvik 23.05.16 i forbindele med innspillsmøte med stat...Les mer

Samferdselsforum Nord i...

Pressemelding angående dialogmøte med Stortingets representanter for Nord - Norge...Les mer

book a room online

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  • Innsjekk:
    Dag: Måned: År:
  • Utsjekk:
    Dag: Måned: År: