Samferdselsforum Nord

Styret og organisasjon Samferdselsforum Nord

Styrets leder Samferdselsforum Nord

Martin Grønnslett, MEF
martin.gronnslett@mef.no

Nestleder, Stein Windfeldt, EBA
stein.windfeldt@nho.no

Øvrige styre - og varamedlemmer Samferdselsforum Nord:
Odd-Hugo Pedersen, NLF
ohp@lastebil.no

Ruben Jensen, NESO
ruben@neso.no

Målfrid Baik, NHO Arktis
malfrid.baik@nho.no

Synnøve Søndergård, LO Troms
synnove.sondergaard@lo.no

Marit Bærøe, Sjømat Norge
mba@sjomatnorge.no

Vararepresentanter:
Alf Øverli, NHO Logistikk
Daniel Bjarmann-Simonsen, NHO Nordland


Styret i SFN